Seniorwebben

Tillgänglighet

Rubrik

Mediapoolen Västra Götaland AB och Mediecenter Jönköping står bakom webbplatsen seniorwebben.se. Den här sidan beskriver hur Mediapoolen och Mediecenter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan är till stora delar tillgänglig men har också vissa brister. Vi jobbar kontinuerligt med att rätta till dessa men har också tvingats gör vissa undantag enligt §9 och §12.

Undantag enligt §9

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är inte alltid tillgängligt för alla på vår sida. Digital service från tredje part som den offentlige aktören inte kan kontrollera undantas också under paragraf 9. Vi försöker självklart påverka alla våra underleverantörer att tillgänglighetsanpassa sina tjänster.

Undantag enligt §12

Mediapoolen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll på sidan. Förklaring: Största delen av vårt innehåll på våra plattformar är film och annan media som vi har löst institutionella rättigheter för att visa. Produktionen av tillräckligt anpassat innehåll för våra målgrupper är idag försvinnande liten. Därmed blir det svårt att fylla vår plattform med mycket material som är korrekt anpassat redan i grundproduktionen. Däremot för vi hela tiden dialog med leverantörer för att förmå dem att tänka mer tillgängligt i produktionen av nytt material. Vid de tillfällen vi har ekonomisk möjlighet eller själva producerar innehåll gör vi vårt yttersta för att erbjuda tillgängligt innehåll. Det går redan åt rätt håll men tyvärr kan det kännas som att det går för sakta. Efterfrågan från användare är också ofta filmer som inte är helt nya och incitamenten från producenterna av medier att lägga resurser på äldre titlar är idag för låga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du särskild information som du inte kommer åt på någon av våra webbplatser kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Allmänna brister

Problem vid användning utan synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning utan hörsel

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg, självskattningsverktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Även om vi behövt göra undantag från tillgänglighetsdirektivet som vi berättat om i tidigare stycke strävar vi hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som gör att du inte kan använda sidan är vi tacksamma för att ni rapporterar dessa i formuläret nedan.