Reportage
Appen 300 svenska fåglar
Teknik

12 februari 2020

300 svenska fåglar är en enkel app med bilder på våra vanligaste fåglar i Sverige. Här kan du anteckna och dokumentera vilka fåglar du observerat – det kan bli en rolig utmaning att bocka av olika arter du sett från köksfönstret eller under promenaden.

Appen är som en digital dagbok med snabb åtkomst till mer information om fågeln du just sett eller vill veta mer om. Du kan också lyssna på fågelsång. 

Vi hjälper dig steg-för steg med en guide hur du kommer igång att använda appen: Börja med att öppna den “butik” som finns på din iPad eller annan enhet, till exempel App Store eller Google Play. 

1. Skriv 300 svenska fåglar i sökfältet som brukar finnas högst upp tillsammans med ett förstoringsglas.Välj att ladda ner. I det här fallet genom att klicka på symbolen med en pil som pekar nedåt.

Bild 1. Ladda ner appen.

2. Nu är det bara att klicka på Öppna. 

Bild 2. Öppna.

3. Klicka på logga in. 

Bild 3. Klicka på logga in.

4. Nu kan du skapa ett konto. Du måste inte ha ett konto för att gå in och utforska appen. Fördelen med ett konto är att det du dokumenterar i appen blir sparat! 

Klicka på skapa konto. Därefter får du fylla i din e-postadress och skapa ett lösenord. Om du har ett Facebook-konto så kan du istället välja att logga in med samma e-post och lösenord som du använder till Facebook. Då klickar du på den blå Facebook-ikonen och följer instruktionerna.

Bild 4. Klicka på skapa konto.
5. Nu när du är inne i appen syns en lista med fågelarter. Detta är Krysslistan – appens viktigaste del och det vi ska titta närmare på. Krysslistan innehåller 300 av våra vanligaste svenska fågelarter, ordnade i kategorier och alfabetsordning. Här kan du klicka på namnet på den fågel du sett eller kanske vill se ett foto på. Vi klickar på brunand som exempel.

Bild 5. Det här är Krysslistan – listan med alla fågelarter.

Till vänster, i det grå fältet finns menyn där du kan navigera mellan olika sidor.

6. Under fotot på brunanden nedan finns tre kolumner. Här fyller du i platsen där du sett fågeln, vilket datum, och så finns det plats för egna kommentarer. I det här exemplet är det antecknat att brunanden sågs vid Vänern, den 5 december 2019. 

Till höger, finns en symbol med ett öga. Peka på den om du vill markera att du observerat en viss art – då blir ögat markerad och i Krysslistan kan man se att brunanden nu är markerad med en orange färg. Det hjälper dig att hålla reda på vilka fågelarter du sett.

Bild 6. De röda pilarna pekar på de kolumner där du kan fylla i plats, datum och egna kommentarer

Noten tar dig till fågelmusik, och ögat kan du klicka på för att markera att du sett den fågeln du har framme. Då blir ögat markerad i orange färg.

7. Vill du läsa fakta om arten så kan du klicka på fotot på fågeln. Då kommer du vidare till Wikipedia som är en uppslagsbok på nätet. För att komma tillbaka till appen kan du trycka på tillbakapilen. På iPad finns den längst upp till vänster.
Bild 7. Om du klickat på fotot på brunanden så kommer du till Wikipedia – en uppslagsbok på nätet.

8. När bilden på den valda fågeln är uppe så kan du även välja att lyssna på fågelns läte. Det finns många olika läten att välja bland, exempelvis från en hane eller en hona – och de står på engelska.

För att lyssna klickar du på symbolen som ser ut som en musiknot som finns till höger om fotot på brunanden. Tryck på boxen med tre orangea streck längst upp till vänster och välj Krysslistan för att komma tillbaka till brunanden.

Bild 8. Om du trycker på noten så kommer du till den här sidan med fågelsång.

Den röda cirkeln överst markerar den box som du alltid kan klicka på för att öppna menyn och klicka tillbaka till Krysslistan.

När du är klar med en art så klickar du på krysset i högra hörnet för att komma tillbaka till Krysslistan. På bilden nedan ser du att vårt exempel med brunanden är gulmarkerad. På det sättet kan du enkelt se vilka fåglar som är dokumenterade.
Bild 9. Tillbaka till Krysslistan och vi kan se att brunand har en orange markering. Det vi antecknade sparades automatiskt.

Det finns fler funktioner men vi har gått igenom några av de viktigaste. Man kan till exempel söka direkt efter en art i sökfältet som finns längst ner i Krysslistan. Våga prova och utforska appen! Den här appen är gratis och du kommer långt med den.

Det finns också en premium-version med några extra funktioner som man får betala för. Det krävs att man går in på menyn och klickar in på Shop och fyller i betaluppgifter, så det är liten risk att man av misstag råkar köpa något. Lycka till!

av Anna Ketola, Kommunikatör

Tipsa Anna om positiva berättelser som rör äldre och äldreomsorg så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör seniorer. Du når henne på [email protected]